Przepisy dotyczące hazardu w Polsce i Europie.

Hazard to działalność, która wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy lub innych kosztowności w nadziei na wygraną. Hazard może przybierać różne formy: od loterii i e-kasyna.com po zakłady sportowe. Hazard ma długą historię i jest szeroko rozpowszechniony w wielu krajach na całym świecie. Jednak hazard ma również wiele negatywnych konsekwencji, takich jak uzależnienie, przestępczość, korupcja i problemy społeczne. Zrozumienie przepisów dotyczących hazardu w różnych krajach jest ważnym czynnikiem dla rozwoju i poprawy tej branży. Przepisy dotyczące hazardu określają prawa i obowiązki operatorów i graczy, a także ustalają zasady i warunki hazardu. Przepisy dotyczące hazardu wpływają również na ekonomiczne i społeczne aspekty hazardu, takie jak opodatkowanie, licencjonowanie, kontrola i ochrona. Przepisy dotyczące hazardu mogą się różnić w zależności od specyfiki i tradycji każdego kraju, a także od ogólnych trendów i standardów w przestrzeni globalnej i europejskiej. W tym artykule porównamy przepisy dotyczące hazardu w Polsce z ogólnymi trendami europejskimi. Przyjrzymy się głównym cechom ustawodawstwa hazardowego w Polsce, a także jego zmianom i perspektywom. Przeanalizujemy również, jak ustawodawstwo dotyczące hazardu w Polsce wypada na tle ustawodawstwa dotyczącego hazardu w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy i Wielka Brytania (najpopularniejsze przykłady).

Przegląd przepisów dotyczących hazardu w Polsce

Hazard w Polsce jest regulowany ustawą o grach hazardowych przyjętą w 2009 roku i znowelizowaną w 2017 roku. Ustawa ta ustanawia zasady i warunki prowadzenia różnych rodzajów gier hazardowych, a także wymogi licencyjne i podatkowe dla operatorów i graczy.

W Polsce dozwolone są następujące rodzaje gier hazardowych:

 • Zakłady sportowe i zakłady na wyścigi konne online, które mogą być oferowane wyłącznie przez licencjonowanych operatorów prywatnych.
 • Kasyno online, które może być oferowane wyłącznie przez państwową spółkę Totalizator Sportowy Sp. Z O.O. za pośrednictwem strony totalcasino.pl.
 • Kasyna stacjonarne, które mogą być otwierane tylko w specjalnych strefach i z ograniczoną liczbą stołów i automatów w zależności od populacji regionu.
 • Lądowe automaty do gier, które mogą być instalowane wyłącznie w specjalnych salonach należących do państwowej spółki Totalizator Sportowy Sp. Z O.O.
 • Lądowe zakłady sportowe i zakłady na wyścigi konne, które mogą być oferowane wyłącznie przez licencjonowanych operatorów prywatnych.
 • Loterie stacjonarne, które mogą być prowadzone wyłącznie przez organizacje państwowe lub publiczne.
 • Lądowe gry cylindryczne, gry w kości i gry karciane, które mogą być prowadzone wyłącznie w kasynach lądowych.
 • Poker turniejowy na lądzie, który może być prowadzony wyłącznie w kasynach stacjonarnych lub specjalnych lokalizacjach zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Aby uzyskać licencję hazardową w Polsce, operatorzy muszą spełnić szereg wymagań, takich jak (przepisy mają zastosowanie zarówno do kasyn stacjonarnych, jak i internetowych):

 • Posiadać zarejestrowaną firmę w Polsce lub innym kraju UE.
 • Posiadać wystarczający kapitał autoryzowany, który zależy od rodzaju gier hazardowych (od 200 tys. zł w przypadku zakładów wzajemnych do 4 mln zł w przypadku kasyn).
 • Posiadać niezawodny i bezpieczny system zarządzania grami hazardowymi, który spełnia standardy techniczne i prawne.
 • Posiadać gwarancję zwrotu zakładów i wygranych, która zależy od rodzaju gier hazardowych (od 100 tys. zł w przypadku zakładów do 1,2 mln zł w przypadku kasyn).
 • Posiadać pozytywną reputację i brak wyroków skazujących za naruszenie prawa hazardowego lub inne przestępstwa.
 • Posiadać umowę z niezależną firmą audytorską, która będzie kontrolować działalność finansową operatora.
 • Prowadzić rozmowy z organizacją, która zapewni pomoc graczom cierpiącym na uzależnienie od hazardu.
 • Zawarcie umowy z organizacją, która zapewni bezpieczeństwo i porządek w miejscach gier hazardowych oraz w razie potrzeby zapewni pomoc medyczną.
 • Zawarcie umowy z organizacją, która zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe w punktach gier hazardowych.
 • Zawarcie umowy z organizacją, która zapewni bezpieczeństwo środowiskowe w miejscach gier hazardowych itp.

Są to główne punkty, ale w rzeczywistości jest ich o wiele więcej, więc najłatwiejszym sposobem na zapoznanie się z nimi jest odwiedzenie strony internetowej stanu i przeczytanie ich. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że otwarcie kasyna jest złożonym zadaniem z własnymi niuansami.
Polityka podatkowa dotycząca hazardu w Polsce przewiduje następujące stawki podatkowe:

 • 10% wygranych w loteriach, loteriach fantowych lub telebingo.
 • 15% wpływów ze sprzedaży losów w loterii pieniężnej.
 • 20% kwoty wpłaconych zakładów w grach liczbowych.
 • 2,5% lub 12% kwoty zakładów wypłaconych w zakładach sportowych lub wyścigach konnych.
 • 50% różnicy między kwotą postawionych zakładów a kwotą wypłaconych wygranych w grach cylindrycznych, grach w kości lub grach karcianych.
 • 25% wartości nominalnej zakupionych kart do gry w bingo.
 • 50% różnicy między kwotą postawionych zakładów a kwotą wygranych wypłaconych na automatach.

Ponadto operatorzy gier hazardowych muszą uiszczać roczną opłatę licencyjną, która zależy od rodzaju gier hazardowych (od 10 tys. zł w przypadku zakładów wzajemnych do 80 tys. zł w przypadku kasyn).

Przepisy dotyczące hazardu w kluczowych krajach europejskich

Jak wspomniano wcześniej, do porównania weźmiemy dwa kraje, które mają swoje własne osobliwości w zakresie regulacji hazardu online.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii ramy prawne dotyczące hazardu opierają się na ustawie Gambling Act 2005, która reguluje wszystkie rodzaje hazardu, w tym kasyna stacjonarne i internetowe, zakłady sportowe, loterie, bingo, pokera i inne formy hazardu. Ustawa o grach hazardowych z 2005 r. określa trzy główne cele państwowej regulacji hazardu:

 • zapobieganie sytuacjom, w których hazard jest źródłem przestępczości lub zakłóceń porządku, jest związany z przestępczością lub zakłóceniami porządku, lub jest wykorzystywany do wspierania przestępczości
 • zapewnienie uczciwości gier hazardowych oraz ochrona dzieci i innych osób podatnych na zagrożenia przed szkodami lub wykorzystywaniem w grach hazardowych
 • ochrona praw konsumentów uczestniczących w grach hazardowych lub interesu publicznego.

Głównym regulatorem hazardu w Wielkiej Brytanii jest UK Gambling Commission, która wydaje licencje, monitoruje zgodność z przepisami i standardami, prowadzi dochodzenia i nakłada sankcje w przypadku naruszeń. Hazardu współpracuje również z innymi organami i organizacjami, takimi jak Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu, National Lottery Commission, Responsible Gambling Council, British Bookmakers Association, Online Gaming Association, Bingo Association i innymi, w celu rozwoju i poprawy branży hazardowej.

Niemcy

W Niemczech przepisy dotyczące hazardu mają złożoną i niejednoznaczną strukturę, ponieważ są podzielone między poziom federalny i stanowy (kraje związkowe). Rząd federalny jest odpowiedzialny za regulację loterii, loterii i zakładów sportowych, a także za zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie hazardu. Głównym dokumentem regulującym gry hazardowe na poziomie federalnym jest State Gambling Compact (Glücksspielstaatsvertrag), który został podpisany przez wszystkie szesnaście stanów w 2008 roku i wszedł w życie w 2012 roku. Traktat ustanawia ogólne zasady i cele dla państwowych regulacji hazardu, takie jak zapobieganie problematycznym i patologicznym zachowaniom hazardowym, zwalczanie oszustw i przestępczości, ochrona nieletnich i słabszych grup społecznych, zapewnienie uczciwości i wiarygodności hazardu oraz pobieranie podatków i opłat. Państwowy Traktat Hazardowy wywołał jednak wiele kontrowersji i krytyki zarówno ze strony branży hazardowej, jak i Komisji Europejskiej, która uważała, że narusza on zasady swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Głównymi zarzutami były ograniczenia nałożone na hazard online, takie jak zakaz kasyn online i pokera, ograniczenie liczby licencji na zakłady sportowe online, wymóg fizycznej obecności w Niemczech w celu uzyskania licencji oraz zakaz reklamy i sponsorowania hazardu online. W związku z tym w 2019 r. kraje związkowe osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany państwowego traktatu o grach hazardowych, który przewiduje liberalizację i modernizację rynku gier hazardowych w Niemczech. Nowa umowa, która ma wejść w życie 1 lipca 2021 r., zezwoli na wszystkie rodzaje hazardu online, w tym kasyna, pokera, automaty i zakłady na wirtualne wydarzenia, z zastrzeżeniem ścisłych wymogów dotyczących licencji, odpowiedzialności społecznej, ochrony danych, bezpieczeństwa technicznego i zapobiegania oszustwom. Wprowadzone zostaną również nowe środki mające na celu zwalczanie nielegalnych operatorów, takie jak blokowanie dostępu do ich stron internetowych, zakaz współpracy z pośrednikami finansowymi i dostawcami usług, a także możliwość nakładania grzywien i sankcji administracyjnych.

Polityka UE i jej wpływ na krajowe przepisy dotyczące gier hazardowych

Unia Europejska (UE) nie posiada jednego prawa dotyczącego hazardu, które regulowałoby ten obszar działalności we wszystkich państwach członkowskich. Zamiast tego UE opiera się na szeregu rozporządzeń i dyrektyw, które pośrednio lub częściowo wpływają na hazard, a także na zasadach rynku wewnętrznego, swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości gwarantowanych przez traktaty UE. Rozporządzenia i dyrektywy UE dotyczące gier hazardowych można podzielić na trzy grupy:

 • Rozporządzenia i dyrektywy regulujące hazard jako działalność gospodarczą. Obejmują one na przykład dyrektywę 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym, dyrektywę 2000/31/WE w sprawie handlu elektronicznego, dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, dyrektywę /WE w sprawie pieniądza elektronicznego, dyrektywę 2015/2366/UE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego i inne. Te rozporządzenia i dyrektywy ustanawiają ogólne zasady i wymogi dotyczące świadczenia usług, w tym gier hazardowych, w UE i zobowiązują państwa członkowskie do przestrzegania zasad niedyskryminacji, proporcjonalności i wzajemnego uznawania zezwoleń.
 • Rozporządzenia i dyrektywy regulujące gry hazardowe jako działalność konsumencką. Obejmują one na przykład dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, dyrektywę 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywę 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, dyrektywę 98/6/WE w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do ustalania cen, rozporządzenie (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich i inne. Te regulacje i dyrektywy mają na celu ochronę praw i interesów konsumentów, w tym graczy, przed nieuczciwymi, wprowadzającymi w błąd lub szkodliwymi praktykami operatorów gier hazardowych, a także zapewnienie przejrzystości, świadomości i uczciwości w relacjach między stronami.
 • Rozporządzenia i dyrektywy regulujące gry hazardowe jako działalność społeczną. Należą do nich na przykład dyrektywa 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rozpowszechniania telewizyjnego, dyrektywa 2010/13/UE w sprawie audiowizualnych usług medialnych, dyrektywa 2007/65/WE w sprawie przepisów regulacyjnych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rozpowszechniania telewizyjnego, zalecenie 2014/478/UE w sprawie zasad ochrony konsumentów i użytkowników gier hazardowych oferowanych w Internecie oraz zapobiegania zachowaniom hazardowym sprawiającym problemy itp. Te regulacje i dyrektywy uwzględniają specyfikę i wpływ hazardu na porządek publiczny, moralność publiczną, zdrowie i dobrobyt obywateli, a także przestrzeń kulturalną i medialną UE oraz ustanawiają ograniczenia i zakazy dotyczące reklamy, sponsorowania i promocji hazardu.

Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w prawodawstwie dotyczącym gier hazardowych
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest najwyższym organem sądowym UE, który zapewnia jednolitą interpretację i stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich. TSUE składa się z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje sprawy dotyczące naruszenia zobowiązań państw członkowskich wynikających z prawa UE, a także wstępne zapytania sądów krajowych dotyczące wykładni i ważności prawa UE. Sąd Sprawiedliwości rozpatruje sprawy związane z działaniami instytucji, organów i agencji UE, a także roszczenia wnoszone przeciwko nim przez osoby fizyczne i prawne. Trybunał Urzędników Służby Cywilnej rozpatruje spory między UE a jej urzędnikami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odgrywa ważną rolę w przepisach dotyczących gier hazardowych, ponieważ interpretuje i stosuje zasady i przepisy prawa UE, które odnoszą się do tego obszaru działalności, a także rozwiązuje konflikty między krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi gier hazardowych.

Wniosek

Jak widać, regulacja hazardu w Polsce i krajach UE jest bardzo delikatną kwestią z wieloma osobliwościami. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę ustawodawstwo danego kraju i zasady regulacji całej UE. Kasynom online trudno jest wejść na rynek UE, gdzie ze wszystkich stron obowiązują ograniczenia i przepisy, ale nikt nie mówi, że jest to nierealne.