Slow Food Central Europe – nowy europejski projekt promocji dziedzictwa kulinarnego.

Podczas festiwalu Cheese 2017 w piemonckim Bra (Włochy), 15 września zainaugurowana została realizacja projektu SLOW FOOD CENTRAL EUROPE, finansowanego ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food Italia, a udział w nim bierze 11 partnerów z 5 krajów, w tym Kraków.

Czytaj też: SLOW FOOD – dlaczego warto wspierać?

Gastronomia i dziedzictwo kulinarne

Gastronomia i dziedzictwo kulinarne często stosowane są jako narzędzie promocji oferty turystycznej miasta czy regionu. Wciąż jednak zbyt rzadko służą one zrównoważonemu rozwojowi i integracji społecznej. Z tego względu celem nowego projektu jest opisanie i promocja dziedzictwa kultury związanego z żywnością, tak by posłużyło ono budowaniu zrównoważonej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Miasta stanowią idealne środowisko, w którym tego rodzaju cele mogą zostać skutecznie zrealizowane. Mogą być swego rodzaju oknem na międzynarodowe rynki, a zarazem oferują szerokie możliwości współpracy z lokalnymi społecznościami i biznesem. Projekt Slow Food Central Europe będzie realizowany w pięciu miastach: Wenecji (Włochy), Dubrowniku (Chorwacja), Brnie (Czechy), Kecskemét (Węgry) oraz w Krakowie.

Każdy kraj posiada własną tożsamość kulturową, której częścią jest dziedzictwo gastronomiczne – mówi Piero Sardo, prezydent Fundacji Slow Food na Rzecz Bioróżnorodności (Foundation for Biodiversity).  Składają się na nie produkty, ale też tradycje i wiedza, przekazywane przez tysiące lat w lokalnych społecznościach z pokolenia na pokolenie, a także w wyniku ich kontaktów z innymi społecznościami.

Dziedzictwo gastronomii to element, który wzbogaca każdą społeczność. W przypadku krajów Europy Środkowej różnorodność kulturowa oparta jest na wspólnej podstawie. Głównym celem projektu Slow Food Central Europe jest poszukiwanie tradycji wspólnych dla krajów-partnerów projektu, a zarazem ochrona i promocja bioróżnorodności w gastronomii.

W inauguracji projektu udział wzięła także przedstawicielka organizacji Europa Nostra. To europejska federacja organizacji zajmujących się dziedzictwem kultury. Zrzesza ona 250 organizacji pozarządowych i 150 instytucji publicznych z 40 krajów Europy.

Partnerzy projektu Slow Food Central Europe:

 • Slow Food (Włochy)
 • Wenecja (Włochy)
 • Uniwersytet Nauk Gastronomicznych – UNISG (Włochy)
 • DURA – Agencja Rozwoju Miasta Dubrownik (Chorwacja)
 • Stowarzyszenie Kinookus Association (Chorwacja)
 • Centrala Ruchu Turystycznego Moraw Południowych w Brnie (Czechy)
 • Slow Food Brno (Czechy)
 • Kraków (Polska)
 • Slow Food Polska (Polska)
 • Kecskemét (Węgry)
 • Slow Food Kiskunság (Węgry)