Aura może jeszcze nie do końca na to wskazuje ;-), ale wreszcie mamy wiosnę. Wiosna to, między innymi, więcej warzyw (i sałatek) na naszych talerzach, a najlepsze sałatkowe dressingi to te, które przygotowywane są na bazie dobrej oliwy extra vergine.

Zapraszam do udziału w kolejnym konkursie, w którym do wygrania są 3 zestawy produktów, ufundowanych przez firmę Monini.

Nazwy niektórych włoskich marek mówią same za siebie. Stojące za nimi rodziny stanowią najlepszą gwarancję jakości, tradycji i kultury. Część z nich została przejęta przez międzynarodowe koncerny, wciąż istnieją jednak firmy, które prowadzone przez jedną rodzinę zyskały światową renomę. Monini jest jedną z nich.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Bardzo niewiele!

Wystarczy w dniach od 2 do 17 kwietnia br.:

a) na facebooku polubić strony: Facet i kuchnia oraz Monini – prawdziwa włoska oliwa z oliwek,

b) udostępnić facebook’owy post o konkursie w swoim profilu FB, oraz

c) umieścić pod wpisem o konkursie na blogu Facet i kuchnia (w komentarzu) lub pod postem o konkursie na facebooku Faceta i kuchni odpowiedź na pytanie, na czym – Waszym zdaniem – polega wyższość oliwy nad majonezem? ;-)

Nagrody to 3 zestawy produktów MONINI, z których każdy obejmuje:

– butelkę oliwy extra vergine classico/spray Monini,
– 2 kremy do rąk Monini (na bazie oliwy),
– butelkę soku z cytryn Lemoniny,
4 saszetki octu balsamicznego Monini
.

Pełny REGULAMIN KONKURSU poniżej:

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Szymon Kubicki, właściciel bloga ‚Facet i kuchnia’.

1.2. Partnerem konkursu jest firma Monini Polska Sp. z o.o.

1.3. Konkurs organizowany jest w dniach od 02.04.2012 do 17.04.2012 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1. Zgłoszenia do konkursu, niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą uwzględniane.

2.2. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu, przewidzianych w Regulaminie.

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

III. Zasady przyznawania nagród konkursowych

3.1. Zadaniem Uczestników konkursu jest:

– polubienie profili ‚Facet i kuchnia’ oraz ‚Monini – prawdziwa włoska oliwa z oliwek’ na facebooku,
– udostępnienie postu o konkursie w swoim profilu na facebooku, oraz
– umieszczenie pod wpisem o konkursie na blogu ‚Facet i kuchnia’ lub pod postem na facebooku ‚Faceta i kuchni’ odpowiedzi na pytanie, na czym polega wyższość oliwy nad majonezem.

3.2. W konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników.

3.3. Nagrody to 3 zestawy produktów MONINI, z których każdy obejmuje:

– butelkę oliwy extra vergine classico/spray Monini,
– 2 kremy do rąk Monini (na bazie oliwy),
– butelkę soku z cytryn Lemoniny,
4 saszetki octu balsamicznego Monini
.

3.4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.

IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w konkursie

4.1. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie bloga Facet i kuchnia w dniu 23 kwietnia br.

4.2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą. Warunkiem otrzymania przesyłki z nagrodą jest podanie przez zwycięzcę pełnych danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko i adres zamieszkania z kodem pocztowym.

4.3. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie bloga Facet i kuchnia.

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.

4.5. Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobie, która spełni wszystkie warunki konkursu, określone w Regulaminie.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia dot. odbioru nagrody z przyczyn, leżących po stronie uczestnika nagrodzonego w konkursie.

4.7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

V. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin, stanowiący jedyny dokument, określający zasady konkursu, jest dostępny na stronie bloga Facet i kuchnia.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników.